Novinky

Young Crew

Young Crew je iniciatívou IPMA, ktorá je zameraná na rozvoj budúcich lídrov. Predstavuje medzinárodnú sieť mladých nadšencov pre projektové riadenie a osobný rozvoj. Je to platforma pre mladých profesionálnych projektových manažérov a študentov do 35 rokov, ktorí radi rozvíjajú svoje schopnosti a neustále hľadajú možnosti učiť sa od najlepších.

SPPR

SPPR poskytovaním a rozširovaním spoločnej platformy pre získavanie nových a pre výmenu existujúcich skúseností z projektov zvyšuje povedomie o projektovom riadení a napomáha zvyšovať podiel úspešných profesionálne riadených projektov na Slovensku.

IPMA

Ide o najstaršie projektové združenie na svete. Vzniklo v roku 1965 vo Viedni. Funguje ako sieť medzinárodných asociácií z 55 krajín sveta s centrálou vo Švajčiarsku. Množstvo vydaných certifikátov je 200.000.