Prednášky na Uni

Workshop na Ekonomickej univerzite

Štyri skupiny študentov tretieho ročníka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave si na praktickom workshope 26.-27. marca 2018 vyskúšali prenesenie požiadaviek zainteresovaných strán do svojich modelových projektov, ktoré pripravujú v rámci predmetu projektové riadenie. Zároveň diskutovali s Deanom Rešom z FBE Bratislava a Adamom Pagáčom zo spoločnosti PosAm o dôležitosti analýzy stakeholderov, vytrvalostnom SCRUMe a udržiavaní motivácie…
Viac informácií

Prednášky na Univerzite

Prednášky na Univerzite YOUNG CREW NA EKONOMICKEJ UNIVERZITE! Guest lecture o projektovom riadení v agilnom prostredí si 20. apríla 2017 mohli vypočuť poslucháči Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA v Bratislave. Študenti sa odrazili od klasických waterfall nástrojov a postupne prešli k tým alternatívnym - venovali sme sa využitiu Slacku, Trella, Wunderlistu a ich vzájomnej kolaborácii. So…
Viac informácií