IPMA

IPMA

IPMA (International Project Management Association – IPMA©) je združenie približne 70 národných asociácii. Ide o najstaršie projektové združenie na svete. Jednotlivé asociácie rozvíjajú kompetencie v oblasti riadenia projektov vo svojich geografických oblastiach pôsobenia, spolupracujú s tisíckami odborníkov a rozvíjajú vzťahy s korporáciami, vládnymi agentúrami, univerzitami a vysokými školami, ako aj inými vzdelávacími organizáciami a poradenskými spoločnostiami. Detailnejšie informácie nájdete tu: http://www.ipma.world/about/
IPMA poskytuje taktiež medzinárodne platnú certifikáciu projektových manažérov rozdelenú do rôznych stupňov.

Jednotlivé stupne sa odlišujú jednak skúsenosťami a znalosťami, potrebnými pre ich získanie a taktiež komplexnosťou certifikačného procesu a náročnosťou skúšky. Platnosť certifikátov je ohraničená na 5 rokov, po ktorých je nutné vykonať tzv. recertifikáciu.

Viac o podmienkach získania certifikátu IPMA pre projektových manažérov nájdete tu: https://ipma-certifikacia.sk

Profesia Projektový manažér sa rapídne mení. Organizácie realizujú projekty, ktoré sú navzájom viac previazané, so zameraním na dlhodobé prínosy. Projektoví manažéri sú vystavovaní obrovskému množstvu informácií. Tempo zmien sa na všetkých úrovniach sa stále zrýchľuje a tým rastie počet projektov a zvyšuje sa dopyt po kvalitných projektových manažéroch. Projektové riadenie sa stáva jednou z kľúčových profesií v procese globálneho rozvoja.

IPMA reaguje na tieto výzvy predstavením štandardu IPMA Individual Competence Baseline 4 – ICB4. Príprava tejto najnovšej verzie ICB trvala 3 roky, pričom sa na nej podieľalo vyše 150 expertov z celého sveta. Štandard nadväzuje na predchádzajúce verzie koncepciou troch oblastí prvkov spôsobilosti rozdelených do troch domén (projekty, programy, portfólia).