Kontakty

Kontaktné Informácie

Young Crew Slovakia
Spoločnosť pre projektové riadenie
Hrachová 4
821 05, Bratislava
Slovenská republika

Kontaktné údaje:
Telefón: +421 907 175 697
E-mail: youngcrew@sppr.sk
Web: www.youngcrew.sk

Identifikačné údaje:
IČO: 3566 1283
DIČ: 2021 4361 86
IČ DPH: SK2021436186
Spoločnosť zapísaná v registri MV SR, č. spisu VVS/1-900/90-9389-1

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s., č. ú.: 26222 30723 / 1100

Kontaktný Formulár