Naše aktivity

Najbližšou aktivitou je konferencia projekty 21. storočia, 06.03.2019 v Košiciach o 17:00 v Tabačke. Viac info na webe http://www.21centuryprojects.eu/