IPMA YC a Nexteria. Čo nás spája?

Nesmierne náš teší ,že začíname spoluprácu s Nexteriou. Sme radi, že i my môžme prispieť k tak zmysluplnému a prospešnému konceptu ako je Nexteria Leadership Academy.

Členovia Young Crew sa budú podieľať na príprave individuálnych projektov účastníkov a to prostredníctvom tréningových kurzov projektového riadenia.

Novembrový kurz projektového riadenia prinesie i tieto zaujímavé témy:

  • Ako porozumieť projektom a robiť ich úspešnejšie
  • Úspech nášho projektu: business case inak ako zdrap papiera
  • Analýza stakeholderov a ich požiadaviek: ako vykľučkovať zo spleti záujmov a potrieb
  • Plánovanie a videnie „za roh“: implementačné pasce
  • Riziko: dobrý sluha, zlý pán

IPMA YC tím v zložení Dean Reš, Martin Krnáč a Peter Bednár sa teší na interaktívne workshopy a aktívnych študentov!

 

Comments are closed.