Odborný seminár v Košiciach

Odborný seminár uskutočnený v Košiciach dňa 26.03.2018 sa zapísal do pamäti Spoločnosti pre projektové riadenie SPPR ako premiérová a výnimočná udalosť. Prečo premiérová? Na východnom slovensku sa totiž doposiaľ neorganizovala akcia podobných rozmerov pre publikum zložené z profesionálov, špecialistov a fanúšikov nie len projektového riadenia. Vďaka spolupráci s Young Crew sa organizátor Radovan Šalitroš postaral o výnimočnosť semináru venovanom téme Business, Motivation a Soft Skills.

V Úvode sa Rado venoval iniciative IPMA – Young Crew a jej aktivitám na Slovensku a v spolupracujúcich krajinách. Predstavil túto medzinárodnú sieť mladých nadšencov pre projektové riadenie a osobný rozvoj a svoju prezentáciu obohatil o fotky zo zorganizovaných súťaží a eventov.

Tému Business zastrešila moderovaná diskusia s úspešným podnikateľom Radomir Salitros, CEO a co-ownerom Saffron Beds, zároveň spoluzakladateľom občianskeho združenia Náš Názor a platformy nasnazor.sk. Ako začať, neprestať a neustále prosperovať v podnikaní, či osobnom živote prezentoval s rovnakou dávkou energie, akú vkladá do všetkých svojích aktivít.

Motiváciu v pravom slova zmysle každý účastník zaručene našiel v našom ďalšom hosťovi, Košičanke Roka 2017 a Športovej osobnosti Košíc 2017, Zuzane Juskovej. Rekord, ktorý preplávaním kanálu La Manche minulý rok zaznamenala a cesta, ktorú si kvôli nemu prešla, sa stala vysoko obdivuhodným príkladom pre všetkých, čo i len trochu pri plnení svojich cieľoch pochybujú.

Na záver sa s teóriou Timemanagementu prenesenou do praxe predstavil Matúš Draganovský zo SUVko Coaching. Diskusia sa už počas ponúkania rôznych prístupov k tejto problematike v hľadisku rozvíjala až k téme „Timemanagement is Dead“ a diskutujúci si rozhodne mali z čoho vyberať.

Suma sumárum – kto neprišiel, môže ľutovať. Druhá šanca zúčastniť sa podobného semináru bude opäť na jeseň na ešte zaujímavejšie témy a s rovnako inšpirujúcimi speakermi.

Comments are closed.