Projekty 21. storočia

Odborný seminár projektového riadenia organizovaný spoločnosťou pre projektové riadenie za aktívnej účasti IPMA Youn Crew Slovakia.

Seminár je určený pre všetkých profesionálov, špecialistov a fanúšikov projektového riadenia. Jednoducho pre profesionálov od profesionálov. Pozostáva z jednotlivých blokov rozdelených podľa témy podujatia. V roku 2017 sa uskutočnil 3. ročník. Téma posledného ročnka bola: „IT nástroje v projektovom riadení“

Obsah seminára ako i program predošlých ročníkov je dostupný na stránke: http://www.21centuryprojects.eu


Projekty 21. storočia

Odborný seminár v Košiciach

máj 9th, 2018

Odborný seminár uskutočnený v Košiciach dňa 26.03.2018 sa zapísal do pamäti Spoločnosti pre projektové riadenie SPPR ako premiérová a výnimočná udalosť. Prečo premiérová? Na východnom slovensku sa tot...

Read more

21st Century Projects o5 v Košiciach

august 28th, 2018

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár venovaný témam ako sú Business, Motivation a Soft Skills určený pre všetkých profesionálov, špecialistov a fanúšikov nie len projektového riadenia. Jednoducho p...

Read more

Projekty 21. storočia o5 v Košiciach

február 7th, 2019

Aj v novom roku pokračujeme s konferenciou projekty 21. storočia a začíname v Košiciach s nasledovnými okruhmi tém: PROJEKTY V BIZNISE: Keď sa spomenie slovo biznis, všetci si predstavíme úspešných ľu...

Read more

Comments are closed.