Počas štúdia ekonómie v Košiciach pôsobila v študentskej internátnej rade, kde sa venovala organizovaniu rôznych podujatí, ktorých cieľom bol rozvoj internátneho prostredia. V priebehu štúdia absolvovala niekoľko zahraničných stáži, kde po ich ukončení naďalej ostala pôsobiť ako Research Analyst. Po určitom čase sa vrátila do Košíc a momentálne sa venuje projektovému manažmentu a taktiež pôsobí v občianskom združení Aj Ty v IT, ktoré podporuje a motivuje dievčatá a ženy v IT odbore. Vo voľnom čase sa venuje jóge, bedmintonu, boulderingu a čítaniu kníh