Young Crew

IPMA Young Crew Slovakia

Young Crew je iniciatívou IPMA, ktorá je zameraná na rozvoj budúcich lídrov. Predstavuje medzinárodnú sieť mladých profesionálnych projektových manažérov v oblasti projektového riadenie a osobného rozvoja  Viac info o globálnej skupine nájdete tu https://www.become.pm/

Na Slovensku zastrešuje a plne podporuje aktivity Young Crew Spoločnosť pre projektové riadenie prostredníctvom odbornej skupiny IPMA Young Crew Slovakia.

IPMA Young Crew Slovakia v súčasnom zložení bola založená 11.2.2016 so štatútom "temporary YC". Koncom roka a to konkrétne 1.12.2016 sme splnili podmineky a oficiálne sme sa stali členom medzinárodnej siete so štatútom "Full member"

O stratégii a aktivitách na Slovensku rozhoduje Management board, ktorý pozostáva z 8 členov. Celkový počet členov je však neobmedzený.

Naša misia je poukázať na nové trendy v projektovom riadení a ponúkať možnosti vyskúšať si nástroje projektového manažmentu v praxi pre všetkých záujemcov o projektové riadenie a osobný rozvoj.

Naším cieľom je metodicky a riadene rozvíjať odborné schopnosti členov IPMA Young Crew Slovakia a záujemcov o projektové riadenie prostredníctvom otvárania štrukturovaných odborných diskusií s tématikou projektového manažmentu, organizovaním odborných stretnutí a networkingových podujatí.

Sekundárnym cieľom IPMA Young Crew Slovakia je taktiež priblížiť pracovné príležitosti pre projektových manažérov, ktorí chcú pracovať na zaujímavých projektoch. Firmám na druhej strane ponúknuť šikovných mladých projektových manažérov.